יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  

לב, כלי דם, נוזל הדםעורקים, ורידים, נימים,תאי דם אדומים, לבנים וטסיותלב אחד, מחיצה אחת, 2 צדדים (ימין ושמאל), 4 חללים, 4 מסתמים, 2 עליות, 2 חדרים...רקמת חיבור, שריר, אנדותלדופק, קצב, נפח...כל זאת ועוד הרבה מידע על מערכת ההובלה