יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
מודל החלקיקים עם דגש על גזיםעקומת מצבי הצבירה

קובץ זה הינו תקציר של חומרים הנלמדים בכיתה. הוא כולל את מצבי הצבירה על פי מודל החלקיקים עם דגש על גזים, לחץ וגם אתעקומת מצבי הצבירה ובתוכה החום הכמוס של ההתכה והחום הכמוס של האידוי