יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
דף עבודה קצר המסכם את נושא גן-לתכונה ע"י התייחסות לפרוייקט פיצוח הגנום האנושי.קראו את המידע המופיע בדף ובספרים וענו על השאלות שאחריו תוך שימוש במידע זה.בהנאה ובהצלחה,סיגל אופיר

להלן דף העבודה.לאחר ביצועו יש להדביק את הדף במחברת (לחילופין ניתן כמובן להעתיק שאלות ותשובות למחברת). דף עבודה לחופשת סוכות ט4.doc