יום ג', טז’ באייר תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
דף עבודה זה נועד לרענן אתכם בחלק מהחומר הלימודי לפני הכניסה לכיתה ח'.יש להגישו בשעור המדעים הראשון.

תלמידים יקרים, דף העבודה לחופשת הקיץ נועד לרענן אתכם בחומר לפני תחילת שנת הלימודים החדשה.בדיוק מסיבה זאת אני ממליצה להתחיל בהכנתו בחודש אוגוסט.חלקו לכם את השאלות - כמה בכל יום, והשתמשו בחומר במחברת ובספריםכדי לענות על השאלות. אפשר גם להעזר זה בזו אולם להגיש כל אחד את שלו. את הדף יש להגיש לבדיקה.עשוי במלואו לתחילת שנת הלימודים הבאה. (לא להגיש בזוגות)נצלו את החופש הגדול להשלים נושאים שלא ברורים לכם עד הסוף, ושיעורים שהחסרתם. בהנאה ובהצלחהשלכם, סיגל אופיר דף עבודה לחופשת הקיץ.doc