יום ג', טז’ באייר תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
דף עבודה לחזרה על החומר של כיתה ז',דף עבודה המסכם את רב החומר למבחן.בהצלחה ובהנאה,סיגל אופיר

פתחו את הדף המתאים לכם, קראו את המידע, השתמשו בקישורים ו...ענו על השאלות בהצלחה סיגל אופיר א. דף עבודה אותו יש להדפיס / להעתיק, להכין ולהדביק בחוצץ "חזרה" במחברת: דף עבודה לחזרה כיתה ז.doc ב. דף עבודה אותו אין חובה להכין המשמש חזרה למבחן מיד אחרי סוכות: דף עבודה לסוכות כיתה ח.doc תזכורת: לא לשכוח בחוברת עמודים 4-11. בהצלחה.