יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
מטרת דפי העבודה היא לעזור לכם לרענן את חומר הלימוד מתחילת השנה, בהתאמה לנושאי הלימוד, וכן להזכיר חומר לימודי מבית הספר היסודי ולהרחיבו בלמידה עצמית.

בהצלחה. נתראה אחרי החג... סיגל דפי עבודה במדעים לחופשת הפסח כיתה ז.doc