יום ג', טז’ באייר תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
מבחן בית להגשה

נא להשתמש במחברת ובספר. אפשר להדפיס ולענות על השאלות הפתוחות בדף מצורף.\ בהצלחה. מבחן בית פוטוסינתזה ט4.doc