יום ג', טז’ באייר תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
דפי מידע ועבודה לכיתות ז' ח' וט' בחטיבה

פתחו את הדף המתאים לכם, קראו את המידע, השתמשו בקישורים ו...ענו על השאלות בהצלחה סיגל אופירדף מידע ועבודה לכיתה ז' מסה נפח וצפיפות.doc