יום ו', טו’ באדר ב' תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  

http://www.solar-israel.co.il/ (מערכות סולאריות ביתיות) http://www.architecture.org.il/art_yeruka.php (בנייה אקולוגית) http://www.solari.co.il/ http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/bniya-last_s_1.pdf (עקרונות הבניה הירוקה) http://www.bioregional.com/ (דוגמה לפרוייקט דיור סביבתי באנגליה) http://www.mada.org.il/education/kayamut/hativa/unit5