יום ג', טז’ באייר תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  

היכנסו לאתר האינטרנט בכתובת הבאה: http://www.cet.ac.il/hatav/science/simulations/foodChain.asp בנו את מארג המזון בתחילת העמוד וענו על שאר השאלות בעמוד. העתיקו את התשובות למחברותיכם. עבודה נעימה !