יום ג', טז’ באייר תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  

היכנסו לקישור: http://science.cet.ac.il/science/reproduction/repro4.asp קראו את כל המידע המופיע בעמוד זה. 1. השלימו את הטבלה בראש העמוד ע"י גרירה של הפרח המופיע מצד ימין למקומו המתאים בטבלה. העתיקו למחברתכם את הטבלה עם התשובות. 2. השלימו את הטבלה בתחתית העמוד. העתיקו למחברתכם את הטבלה עם התשובות. עבודה נעימה! עבודת בית בנושא האבקה.docx