יום ג', טז’ באייר תשע”ט
מדעים
    האתר הראשי  |  דף הבית  

הוראות עבודה: 1. היכנס לקישור הבא: http://www.cet.ac.il/hatav/science/Simulations/photosynthesis.asp 2. וודא שאתה נמצא בניסוי מספר 1- השפעת עוצמת האור על הפוטוסינתיזה. 3. העלה את עצמת האור במקצת ולחץ על "הפעל"- תופיע נקודה על הגרף. 4. העלה את עצמת האור עוד קצת ולחץ על "הפעל"- תופיע עוד נקודה על הגרף. 5. חזור על הפעולה מספר פעמים עד שיופיעו מספר נקודות על הגרף. לחץ על "חבר נקודות". 6. העתק את הגרף שנתקבל במחברתך. הקפד להעתיק את כותרת הגרף ואת שמות הצירים. 7. חזור על הוראות העבודה גם בניסוי מספר 2. שאלות: א. מהו המשתנה התלוי (המושפע) ומהו המשתנה הבלתי תלוי (הלא מושפע)? ב. הסבר בקצרה מה ניתן להסיק מהגרף. ג. כיצד ניתן להסביר את התוצאות? עבודה נעימה !